Hakkımızda

GA TOPLUM VE KÜLTÜR MERKEZİ

Gaziantep’in  eski şehir merkezinde yer alan asırlık  tarihi bir taş konağa kurulmuş  toplum, kültür ve sanat çalışmaları merkezidir. Bu alanda faaliyet gösteren kişilere,sanatçılara akademisyenlere, araştırmacılara , göçmenlere ,yerel katılımcılara deneyim, paylaşım ve bağımsız bir çalışma alanı sunar. Kentte  toplumsal gelişmeye katkıda bulunarak  kültür ve sanat çalışmalarıyla kişilerin hayatında farkındalık yaratmayı hedefler.

GA Toplum ve Kültür Merkezi dezavantajlı nüfus gruplarının sosyal,kültürel,sanatsal ve ekonomik haklarının ve koşullarının geliştirilmesi, düzeltilmesi adına yapılması gereken çalışmaları gerçekleştirir. Özellikle bu grupların desteklenmesi, kalkınması, sosyal uyumu ve çalışma alanlarının çeşitliliği için faaliyetler yürütür. Göçlerin yoğunlaştığı günümüz toplumunda göç edenler ile göç alan toplum arasında kurulması gereken güçlü bağı  oluşturma ve onurlu bir entegrasyon sürecine katkı sağlamayı arzular. İnsanı toplumsal kalkınmanın merkezinde tutar.  

GA Toplum ve Kültür Merkezi, toplumsal ve kültürel çalışmalarının felsefesini ve ilhamını; ilk olarak 1884 yılında Londra’da kurulan Toynbee Hall ve 1889 yılında Chicago’da kurulan Hull House toplum merkezleri ve 1930’larda Paris’te kurulan Fransız Sinematek’ in  tarihsel olarak yarattığı etkiden alır.

Kültürel çalışmalar ve sanatsal faaliyetler aracılığıyla yerel, göçmen, ulusal ve evrensel sanatçıları bir araya getirip multi-kültürel bir üretim ortamı sağlar. Panel, söyleşi, eğitim, atölye, sergi,festival, film gösterimi, entegrasyon projeleri, kültür endüstrisine istihdam yetiştirme gibi faaliyetler gerçekleştirir.  Görsel, Plastik ve Sahne Sanatları alanında  başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm sanatçıların kentteki üretimini destekler. Kültür,sanat  ortamını yaygınlaştıran eleştirel seslere açık, bağımsız bir alan ihtiyacını karşılamayı amaçlar.

Hakkımızda

Ekibimiz

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu

Başvuru